10-12-2018 - 17:03
Esteu aquí: Inici Àrees Immigració Activitats
 • Text Gran
 • Text Normal
 • Text Petit

Activitats

per scasanovas darrera modificació 06/08/2009 18:33

Activitats

 Dins del Pla de Ciutadania i Immigració Alta Ribagorça 2009  (PCI- 2009), el Servei d’Atenció a les Persones Nouvingudes proposa:

► Cursos per a persones nouvingudes
► Sessions de benvinguda
► Coneixement de l'entorn
► Xerrades informatives dirigides a les persones nouvingudes
► Xerrades dirigides als professionals de l’Administració
► Xerrades dirigides a les associacions locals i als joves de l’IES
Sessions amb els alumnes dels CEIPS de la Comarca
► Exposicions, fires i esdeveniment diversos
► Col·laboració de reforços educatius dirigits a nens escolaritzats

 

A) Cursos per a persones nouvingudes

 • Acollida lingüística: Cursos d’iniciació al català
 • Cursos de formació:
  • Curs bàsic de “Prevenció de riscos laborals”
  • Cursos formatius de restauració amb el programa PROFIT
  • Taller “Treballem o estudiem”


1) Acollida lingüística: Cursos d’iniciació al català

Descripció: Organització de cursos extraordinaris d’iniciació al català amb l’objectiu d’aconseguir un major grau d’autonomia personal dins la nostra cultura i potenciar el català com a llegua comuna en tots els àmbits.

S’ofereixen: - 2 cursos de nivell Bàsic 2 i 3 de 45 hores
  - 1 curs de nivell Inicial de 20 hores

Dates: Els cursos s’iniciaran durant l’últim trimestre del 2009
Lloc: Aula de Formació d’Adults de la comarca
Participants: Persones de parla no catalana que volen iniciar-se en el coneixement de la llengua.
Cartell/imatges: A determinar
Tel. de contacte :973 691 264


 2) Curs de formació de “Prevenció de riscos laborals” de 8 hores per a l’obtenció de la Targeta Professional de la Construcció

Descripció: Aquests cursos d’una duració de 8 hores s’han organitzats amb l’objectiu de donar eines per una millor formació i per una major igualat d’oportunitat obtenint la Targeta Professional de Construcció (TPC)

Dates:   Divendres 13 de febrer del 2009 de les 09:00 a 14:00 i de les15:00 fins 18:00
Divendres 26 de juny del 2009 de les 09:00 a 14:00 i de les15:00 fins 18:00

Lloc: Aula de Formació d’Adults de la comarca

Participants: treballadors del sector de la construcció o aturats

Més informació: www.trabajoenconstruccion.com

Tel. de contacte :973 691 264

3) Cursos formatius de restauració amb el programa PROFIT

catalaDescripció: Programa per a la restauració, orientat a la formació integral dels treballadors del món dels serveis ( restaurants i bars).És un curs presencial de 20 hores: 10 hores atenció i servei, 10h vocabulari i recursos lingüístics per a una correcta utilització de la nostra llengua en l’àmbit de la restauració i servei. S’obtindrà una certificació d’assistència i d’aprofitament des del “Secretaria de Comerç i Turisme”.

Dates: El curs s’iniciarà durant l’últim trimestre del 2009

Lloc: A determinar – establiments hotelers

Participants: Treballadors del sector de la restauració i hoteleria

Tel. de contacte :973 691 264


 4) Taller informatiu “Treballem o Estudiem”

Descripció: Aquest programa consisteix en la realització d'una sèrie de sessions formatives i informatives bàsiques amb la finalitat de donar als joves immigrants entre 16 i 25 anys una explicació simple i concreta del què és el mercat laboral i donar-los les indicacions necessàries per conèixer el marc laboral amb el que es trobaran. Es tractaran els temes següents: el mercat laboral i els seus agents socials, el perfil curricular i la situació jurídica i documental. Les possibilitats formatives i laborals, processos a seguir a l’hora de introduir-se en el mercat laboral, quins són els principals canals de recerca de feina?, l’oferta de treball, el currículum, la carta de presentació i l’entrevista de selecció, el marc legal que regula la relació entre els treballador, empresari i empresa, el contracte de treball, els errors més comuns, el salari i la nòmina.

Dates: Els cursos s’iniciaran durant l’últim trimestre del 2009

Lloc: Aula de Formació d’Adults de la comarca

Participants: joves d'origen immigrant entre 16 i 25 anys,

Tel de contacte :973 691 264

 B) Sessions de benvinguda als tres municipis de la comarca

Descripció: Organització de les sessions de benvinguda dirigides a les persones que acaben d’arribar als nostres municipis. Aquestes sessions tenen com a finalitat donar tota la informació necessària per tal d’aconseguir la millor incorporació dels nouvinguts al món local. La convocatòria s’adaptarà a la realitat de la comarca. Mensualment es demanarà als ajuntaments els llistats de persones immigrants darrerament empadronades. Els grups es formaran a partir d’un nombre mínim de persones que hauran estat convidades a través de cartes personals i informades en el mateix moment del seu empadronament.

Lloc: Ajuntament de cadascun dels tres municipis de la Comarca: la Vall de Boí, el Pont de Suert i Vilaller.

Participants:  Totes les persones novament arribades a la comarca

Tel. de contacte :973 691 264

 

C) Coneixement del entorn cultural i natural de la comarca per a una millor integració del col·lectiu immigrant

immigracio_parc.jpgDescripció: Aquest any per primera vegada, s’organitzaran dues jornades per conèixer l’entorn cultural i natural de la comarca. Aquestes jornades que es viuen amb tota la familiar tenen com objectius afavorir el coneixement de l’entorn mitjançant una visita guiada del PN Aigüestortes i estanys de San Maurici, i del conjunt de les esglésies romàniques de la Vall de Boi, classificat patrimoni de la Humanitat Les visites seran  acompanyades per professionals i fetes en llengua catalana. A través d’un millor coneixement de l’entorn, es vol afavorir l’intercanvi entre persones de diferents origen, persones autòctones o residents des de fa anys a la Comarca, i la seva integració social 

Data : - Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de San Maurici: diumenge 24 de maig del 2009: -  9:30 a la estació de Autobusos del Pont de Suert. 
 - Conjunt de les esglésies romàniques de la Vall de Boi – últim trimestre de l’any 2009

Participants:  Col·lectiu immigrant, alumnes de l’ Aula de Formació per Adults  i voluntaris per a la llengua

Tel. de contacte :973 691 264

 

D) Xerrades informatives dirigides a les persones nouvingudes

Xerrades sobre drets i deures laborals

chaplin.jpgDescripció: Sessió informativa a càrrec del sindicat CCOO de Lleida pel tal d’ajudar a conèixer i informar sobre el nostre sistema laboral. Afavorir el coneixements respecte a: les condicions de contractació i les condicions d’acomiadament, les condicions i tràmits de una baixa voluntària, el dret  a les vacances, el dret a l’atur i la seva tramitació, el dret al subsidi i la seva tramitació, els tràmits i recursos que tenen els treballadors per a “denunciar” el acomiadament, els permisos especials així com els deures dels treballadors

Dates: el dijous 11 de juny a les 21:30

Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal

Participants:  Conjunt de la població immigrant de la comarca

Tel. de contacte :973 691 264

 

 E) Xerrades dirigides als professionals de l’Administració

Descripció: Aquestes xerrades dirigides als professionals de l’Administració tenen com a objectius sensibilitzar els professionals al fet migratori i a les seves conseqüències, promoure actuacions que garanteixin la informació i els coneixements necessaris d’altres cultures i formes de comportament, millorar la seva formació per exercir les seves funcions en contextos culturalment diversos. 

Aquest any, la sessió informativa titulada “L’ENSENYAMENT DE LA LLENGUA COMA VIA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS: EL PAPER DELS RESPONSABLES DE FORMACIÓ”, es farà a càrrec de la Secretaria per la Immigració de la Generalitat de Catalunya, i tractarà temes com el foment de la sensibilitat envers la diversitat lingüística, la plena consciència de la situació actual del català i l’adopció de conductes lingüísticament assertives que facilitin el manteniment de la vitalitat de la llengua catalana, ajudant així a assolir la seva normalització plena i fer que esdevingui la llengua comuna de totes les persones que viuen en el territori lingüístic català.

Dates: 03 de juny de 2009 de 10:00 a14: 00

Lloc: Centre de formació Adults de l’Alta Ribagorça

Participants: Professionals que treballen en serveis administratius, socials, de salut, d’ensenyament, i que en les seves tasques atenen persones d’origen immigrant o que no tenen el català com a llengua pròpia

Tel. de contacte :973 691 264

 

 F) Xerrades dirigides a les associacions locals i als joves de l’IES.

xerrada CEIP_2Descripció: Aquest conjunt de xerrades que van dirigides a les associacions de dones i de la gent gran de la comarca, així com als joves de l’IES té com a objectiu donar a conèixer la realitat cultural dels immigrants de la comarca: la seva forma de vida, els seus costums, valors, religiositat, alimentació i hàbits des d’una perspectiva de tradició i comprensió cultural; i, també, trencar estereotips culturals arrelats sense justificació. S’organitzaran tres xerrades de dues hores centrades en les comunitats predominants a la comarca: equatorians, marroquins i Europa de l‘Est.

Dates: A determinar – últim trimestre de l’any 2009 i primer trimestre del 2010

Lloc: Als tres ajuntaments, però a concretar.

Participants: Associacions de dones de la Comarca, associacions de la gent gran, joves de l’IES del Pont de Suert.

Tel. de contacte :973 691 264

 

 G) Sessions amb els alumnes del CEIPS de la Comarca

Xerrada CEIP_1Descripció: Organització de tallers amb els alumnes de pre-escolar i de primària dels CEIPs de la Comarca, aprofitant esdeveniments realitzats al centre per parlar dels països d’origen dels nouvinguts al voltant d’un tema que s’haurà escollit amb l’equip del CEIP

Dates i lloc: 24 de maig – Sant Jordi – CEIP Vidal i Abad de Vilaller i al CEIP Ribagorçana del Pont de Suert- presentació ens acostarem a Transsilvània i al Marroc amb els contes “La leyenda del Conde Dràcula”, dirigit als alumnes de 3r, 4t i 5è, a càrrec de Daniela Itu, i “Wad Ida Zawat- El río de la realidad” per als alumnes de 1r i 2n, a càrrec de Soukaina Erkaibi

Participants: tots els alumnes i professors dels CEIPs

Tel. de contacte :973 691 264

 

 H) Exposicions, fires i esdeveniments diversos

● Jornada de les associacions
● Jornada sobre la promoció esportiva en el context de la diversitat cultural.

1) Jornada de les associacions : coneixement del entorn associatiu de la comarca per a una millor integració del col·lectiu immigrant”

Descripció: Aquesta Jornada de lleure on participarà una mostra de totes les associacions de la Comarca amb voluntaris que expliquen les activitats de les seves associacions i en fan una demostració, té com a objectius afavorir el coneixement de les diferents actuacions socials i esportives de la Comarca de part del col•lectiu immigrant i d’aquesta manera afavorir la seva integració social mitjançant la seva participació a la jornada i posteriorment a les activitats desenvolupades per les associacions

Dates i lloc:  aquesta jornada és realitzar durant l’últim trimestre del 2009, el lloc queda per concretar

Tel. de contacte :973 691 264

2) Jornada sobre la promoció esportiva en el context de la diversitat cultural

Descripció: Realització d’una jornada dirigida a les associacions i als representants d’Entitats esportives de la comarca per tal de donar a conèixer experiències sobre el paper de l’esport en la integració de la població immigrant tant adulta i jove, i intercanviar experiències per avançar en el model d’inclusió entre els diferents clubs esportius, federacions i els ens locals implicats mitjançant una taula rodona.

Dates i Lloc: aquesta jornada és realitzar durant l’últim trimestre del 2009, el lloc queda per concretar

Tel. de contacte :973 691 264

 

 I) Col·laboració de reforços educatius dirigits a nens escolaritzats

Descripció: Aquest reforç educatiu, en horari extraescolar, es desenvolupa amb coordinació amb el CEIP, l’educadora social i Creu Roja. Amb voluntaris de la Creu Roja i la col·laboració del centre de Formació d’Adults de la comarca es realitza suport de llengua catalana per a nens escolaritzats amb mancances de llengua i tècniques d’estudis.
Aquest any el programa d’acolliment lingüístic que es continuarà durant els mesos d’estiu amb 3 grups nous: joves i adults, infants , pre-escolar

Dates: Setembre 2008 –juny del 2009

Lloc: Creu Roja i Centre de Formació d’Adults de la Comarca

Participants: Nens i joves escolaritzats amb mancances de llengua i tècniques d’estudi

Tel. de contacte :973 691 264

 

DESTACATS

 * Desenvolupat per: Semic Internet

consell@ccar.ddl.net - Tel. 973 69 03 53 - Fax 973 69 05 75 Av. Victoriano Muñoz, 48 - 25520 El Pont de Suert Avís Legal