11-12-2018 - 06:30
Esteu aquí: Inici Àrees Servei d'atenció i informació a la dona Projectes
 • Text Gran
 • Text Normal
 • Text Petit

Projectes

per scasanovas darrera modificació 11/08/2011 18:33

 

A) CONTRACTE PROGRAMA:

A través del Contracte Programa  s’estableix un acord entre l’Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça per a la coordinació, cooperació i col·laboració en serveis d’informació i atenció a les dones. Aquest acord de col·laboració interadministrativa dota de capacitat econòmica i tècnica a l’ens local pel desplegament d’un servei públic d’atenció a les dones de la comarca, que ha permès oferir assessorament i acompanyament a les dones en diferents àmbits: laboral, social, personal i familiar; i fer un abordatge integral en relació a la problemàtica de la violència de gènere.

El servei es troba ubicat al Centre de formació d’adults de l’Alta Ribagorça, en un espai diferenciat i d’accés directe a les persones usuàries. Hi ha una  persona dedicada a coordinar el servei; Mercè Jiménez Moral,  educadora social resident a la comarca, amb coneixements tant a nivell de polítiques de dones com a nivell territorial i sociocomunitari.

Existeix, també, un servei d’assessorament jurídic i un altre d’assessorament psicològic. Ambdós ofereixen orientació i primera atenció presencial a les dones que ho requereixen. Ambdós serveis es desenvolupen mitjançant cita prèvia a través del SIAD.

El servei d’assessorament jurídic està coordinat per un professional que compta amb la titulació i experiència en l’àmbit d’assessorament jurídic i d’aplicació del dret des de la perspectiva de gènere. 

Pel que fa al servei d’assessorament psicològic aquest està coordinat per una professional amb formació i experiència en l’àmbit de la perspectiva de gènere i que ha realitzat una tasca cabdal en la detecció i atenció de situacions de violència masclista.

 

B)PLA COMARCAL DE DONES:

El Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça pren el  compromís de desenvolupar un Pla de Polítiques de Dones. A través de l’esmentat pla s’intenta promoure la conscienciació de les entitats públiques vers la necessitat de definir polítiques de dones, una tasca que cada vegada pren més força al territori.

El Pla de polítiques de Dones es troba adherit al Pla Comarcal de Dones 2008-2011 de l’Alta Ribagorça. Aquest pretén adaptar-se a la realitat del territori tenint present els eixos i objectius marcats per l’Institut Català de les Dones. Té com a propòsit aconseguir la transversalitat de les polítiques de dones i propiciar canvis estructurals necessaris per fer de la igualtat d’oportunitats una realitat  dins la nostra societat.

A continuació definim les directrius i eixos d’intervenció que es plantegen treballar a través del Pla de Polítiques de Dones,

 

Objectius:

 • Aconseguir una veritable transversalitat en el disseny i desenvolupament de les polítiques i actuacions envers les dones.
 • Treballar en xarxa per vetllar per la promoció integral de la dona a la comarca garantint la seva participació activa en el procés de canvi social.
 • Potenciar la transversalitat  i treballar de manera coordinada amb altres serveis de la comarca.
 • Incrementar la presència i la participació de les dones en diferents àmbits de la vida social  mitjançant estratègies que fomentin la formació,  la participació i la representació social igualitària.
 • Promoure polítiques i actuacions de sensibilització i prevenció de rols i estereotips basats en la diferència de drets i oportunitats entre homes i dones; i evitar la reproducció de conductes sexistes, avançant cap a la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
 • Fer visible l’aportació  de les dones a la cultura i la vida social del territori, reflectint la diversitat femenina.
 • Promoure el desenvolupament de l’acció coeducativa i introduir la perspectiva de gènere en els diferents àmbits educatius.
 • Dinamitzar el teixit associatiu de la comarca i donar suport a les iniciatives de les associacions de dones.
 • Planificar estratègies eficaces per la prevenció i intervenció en l’àmbit de la violència de gènere,  garantint l’atenció i suport a les víctimes.

DESTACATS

 * Desenvolupat per: Semic Internet

consell@ccar.ddl.net - Tel. 973 69 03 53 - Fax 973 69 05 75 Av. Victoriano Muñoz, 48 - 25520 El Pont de Suert Avís Legal