19-12-2018 - 01:01
Esteu aquí: Inici La Comarca Descripció de la comarca
  • Text Gran
  • Text Normal
  • Text Petit

Medi fisic i natura

per Marc Vicente darrera modificació 03/10/2013 12:59

Medi fisic

Espais principals

parc nacional ►Parc Nacional d'Aigüestortes i estany de Sant Maurici: És l'únic parc nacional de Catalunya. El paisatge és d'alta muntanya amb un impressionant relleu i una gran riquesa de fauna i vegetació. L'aigua, amb gairebé 200 estanys i innumerables rierols n'és protagonista.

►Zones  EIN: L’establiment d’un sistema d’àrees protegides és un dels instruments necessaris per garantir la conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural, juntament amb la promoció de l’ús sostenible dels recursos naturals.
El Pla d’espais d’interès natural (PEIN) estableix la xarxa d’espais naturals protegits a Catalunya, amb l’objectiu de conservar el patrimoni geològic, els hàbitats i els ecosistemes més representatius i més ben conservats del nostre país.

Veure zones PEIN a la comarca

 ►Zones xarxa Natura 2000: La Directiva hàbitats crea la xarxa ecològica europea coherent de zones especials de conservació anomenada Natura 2000. Natura 2000 haurà de garantir el manteniment (o el restabliment) en un estat de conservació favorable dels hàbitats i els hàbitats de les espècies en la seva àrea de distribució natural dins el territori de la UE

Enllaç Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya

►Geòtops : A l'Estat Espanyol s'han adoptat els termes de Geòtop o PIG (punt d'interès geològic) com equivalents a Geotope, i en abordar zones una mica més àmplies s'utilitzen termes tals com Geozona o LIG (lloc d'interès geològic). En el present treball s’utilitzen respectivament els noms Geozona i Geòtop per tal de distingir entre llocs i punts concrets de dimensions reduïdes. El terme Geoparc es reserva per a grans àrees amb abundància de geòtops o de geozones.
Veure Geotops Alta Ribagorça

 Altres espais

►CUP/ Boscos: El Catàleg de boscos d'utilitat pública (CUP) es va crear el 1862 i després de més d'un segle d'existència s'ha constituït com un instrument tecnicojurídic fonamental per a la defensa del patrimoni forestal de titularitat pública.

►Salencars: Barruera i Llesp

►Reserves de caça: La caça és un esport o una activitat recreativa molt desenvolupada a Catalunya i per això, alhora de realitzar-la cal tenir en compte diversos aspectes importants com serien l'obtenció de llicències i permisos, saber on i quan es pot caçar, conèixer quines són les espècies cinegètiques... A més a més, existeix un Pla estratègic amb l'objectiu de definir un model de caça sostenible dins de la natura i compatible amb les altres activitats territorials

Reserves Locals Alta Ribagorça

►Reserves de Pesca: Aquest apartat mostra tota la documentació necessària a saber sobre la pesca en aigües continentals de Catalunya, majoritàriament rius.

Reserves de pesca Alta Ribagorça

►Principals pics i rius: Llista de topònims

 

 

DESTACATS

 * Desenvolupat per: Semic Internet

consell@ccar.ddl.net - Tel. 973 69 03 53 - Fax 973 69 05 75 Av. Victoriano Muñoz, 48 - 25520 El Pont de Suert Avís Legal