17-01-2019 - 21:00
Esteu aquí: Inici El Consell
  • Text Gran
  • Text Normal
  • Text Petit

Presentació

per scasanovas darrera modificació 19/08/2011 11:33

Presentació

Seu del Consell ComarcalEl Consell Comarcal es una entitat local de caràcter territorial formada per l'agrupació de municipis contigus, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al compliment dels seus fins.  L'organització territorial comarcal de Catalunya fa possible l'eficàcia, la descentralització i la participació en la prestació dels serveis públics.

El territori de cada comarca és l'àmbit en què el Consell comarcal respectiu exerceix les seves competències i és definit per l'agrupació dels termes municipals que la integren. En aquest cas El Pont de Suert, la Vall de Boí i Vilaller.

Hi ha prestació de serveis públics d'interès supracomarcal.També, prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca. Ordenació del territori i Urbanisme.  Sanitat. Esport.

Serveis Socials: Promoció de la iniciativa privada en serveis socials residencials i activitats de promoció de la integració social. Tot això referit a les persones amb disminució (és a dir, les que especifiquen els Decrets 220/1989 i 39/1988 i l'Ordre de 15·07·87, en relació amb els establiments d'acolliment residencial de titularitat de l'ICASS).

Competències delegades en matèria de cultura: gestió dels arxius històrics i gestió dels centres de normalització lingüística (Decret 208/1989) i competències referents als museus (Llei 17/1990).

Ensenyament: Funcions sobre transport escolar, escoles-llar, menjadors i cantines escolars de centres públics d'àmbit supramunicipal, colònies i convivències escolars, rutes culturals i intercanvis escolars (Decret 219/1988).

Establiment i prestació dels serveis públics mínims fixats per la legislació de règim local.

Exercitació de competències municipals per delegació o per conveni.

Establiment i prestació de serveis supramunicipals complementaris dels municipals.

Coordinació de serveis municipals per raons d'interès comarcal.

Delegació de competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de joventut a les comarques (Decret 187/1993).

 

DESTACATS

 * Desenvolupat per: Semic Internet

consell@ccar.ddl.net - Tel. 973 69 03 53 - Fax 973 69 05 75 Av. Victoriano Muñoz, 48 - 25520 El Pont de Suert Avís Legal