14-12-2018 - 14:05
Esteu aquí: Inici El Consell Com s'organitza? Organismes i Consorcis
  • Text Gran
  • Text Normal
  • Text Petit

Presidència

per scasanovas darrera modificació 13/08/2015 14:15

Presidència

 

El president és qui ostenta la representació del Consell Comarcal i qui convoca i presideix les sessions dels òrgans col·legiats. El president del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça és el senyor Josep Lluís Farrero Moyes. 

 COMPETÈNCIES:

 El president té les atribucions següents:

a) Representar el consell comarcal.
b) Convocar i presidir les sessions del ple i les dels altres òrgans col·legiats.
c) Supervisar les obres comarcals i els serveis de l'administració de la comarca.
d) Exercir la direcció superior del personal.
e) Exercir accions judicials i administratives en cas d'urgència.
f) Ordenar la publicació dels acords del consell comarcal.
g) Contractar obres i la gestió de serveis públics, sempre que la quantia no excedeixi el 5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca, ni el 50% del límit general aplicable al procediment negociat.
h) Les altres que li atribueixen les lleis o les que expressament li delega el ple del consell.

 

El president ha de nomenar, entre els consellers comarcals, un vicepresident o més, que l'han de substituir per ordre de nomenament en cas de vacant, absència o impediment, i als quals pot delegar l'exercici de les seves atribucions.

 

 

DESTACATS

 * Desenvolupat per: Semic Internet

consell@ccar.ddl.net - Tel. 973 69 03 53 - Fax 973 69 05 75 Av. Victoriano Muñoz, 48 - 25520 El Pont de Suert Avís Legal