19-12-2018 - 03:05
Esteu aquí: Inici Serveis web Actualitat L'Àrea de Promociò econòmica inicia un curs online de creació d'empreses
  • Text Gran
  • Text Normal
  • Text Petit

L'Àrea de Promociò econòmica inicia un curs online de creació d'empreses

per scasanovas darrera modificació 06/10/2008 11:59

Des del Servei d’Ocupació de Catalunya es vol promoure la creació d’empreses i en aquest sentit, es financen activitats formatives per tal de facilitar l’autocupació.

Des del Servei d’Ocupació de Catalunya es vol promoure la creació d’empreses i en aquest sentit, es financen activitats formatives per tal de facilitar l’autocupació. Tots els Consells Comarcals de la província de Lleida a través del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida hem organitzat un curs de formació on-line en matèria de creació d’empreses a càrrec de la cp’Ac (Fundació privada per a la promoció de l’Autocupació de Catalunya).

Aquest curs, totalment gratuït, es realitzarà on-line, osigui que podreu fer-lo a casa vostra o en el telecentre més pròxim al vostre domicili, a través d’un aplicatiu que se us facilitarà i que us permetrà estar en contacte permanent amb els tutors del curs. Tindrà una durada aproximada de 3 mesos, finalitzat el qual se us entregarà el corresponent diploma.

Tot seguit podreu veure el programa del curs i també s’adjunta una fitxa d’inscripció, per tal de que si us interessa el curs me la retorneu per correu electrònic, degudament complimentada, el més aviat possible, essent la data límit el 13 d’octubre.

CURS DE CREACIÓ D’EMPRESES ON-LINE


Objectiu:
Facilitar els emprenedors la participació en un programa de formació especialitzat en creació d’empreses gràcies a l’aplicació de les noves tecnologies a la formació

Col·lectiu:
Emprenedors amb una idea empresarial que vulguin desenvolupar-la i avaluar-ne la viabilitat i no tinguin disponibilitat per a participar en programes formatius presencials.

Metodologia:
Treball en un entorn de formació on-line que combina exposicions dels continguts teòrics, treball de casos pràctics, resolució de consultes per part dels tutors, fòrums de debat i intercanvi d’experiències entre els participants, autoavaluació de l’aprenentatge, enllaços d’interès, etc… aportant elevats nivells de flexibilitat, personalització i participació.

Continguts:
Pla d’empresa, l’empresa i l’emprenedor, objectius i estructura del pla d’empresa.

Pla d’organització i recursos humans, relació entre els promotors i assumpció de responsabilitats. Disseny de l’organigrama. Distribució de funcions. Fixació de retribucions i necessitat de personal extern.

Pla de producció o prestació del servei, definició del producte o del servei i el procés de producció o el circuit del servei, Inversió necessària i amortitzacions, càlcul del cost del producte o del servei.

Estudi de mercat, hipòtesi de l’estudi de mercat. Fonts d’informació i tècniques d’investigació del mercat. Conclusions de l’estudi de mercat

Pla de màrqueting, Introducció al màrqueting. Segmentació del mercat. Anàlisi i desenvolupament de la Política del Producte i Servei i anàlisi i fixació de la política de preus.

Pla econòmic i financer, balanç inicial i Balanç final, el Compte de Pèrdues i Guanys, previsió de Tresoreria, el punt d’Equilibri

Forma jurídica d’una empresa: Factors a tenir en compte per triar-la i passos de constitució. Subvencions públiques

Material:
Plataforma de formació on-line. Es recomana que els emprenedors disposin i siguin usuaris del correu electrònic, ja que serà el mitjà de comunicació amb els tutors, juntament amb les eines de la plataforma.

Durada:
3 mesos

Per més informació:
Carme Farré Jordana
DINAMITZADORA ECONÒMICO LABORAL
Telèfon: 973690353
Mail:mcfarre@ccar.ddl.net

DESTACATS

 * Desenvolupat per: Semic Internet

consell@ccar.ddl.net - Tel. 973 69 03 53 - Fax 973 69 05 75 Av. Victoriano Muñoz, 48 - 25520 El Pont de Suert Avís Legal