Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajuts de rehabilitació d’edificis d’habitatges i habitatges individuals de titularitat privada

L'objectiu dels ajuts és destinar els habitatges/edificis rehabilitats a residència habitual i permanent, ja sigui per als propietaris o per destinar-los a lloguer i fomentar l’arrelament en entorns rurals

RESOLUCIÓ TER/1033/2024, de 27 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions del Programa de rehabilitació d’edificis d’habitatges i habitatges individuals de titularitat privada, per fomentar l’arrelament en entorns rurals de Catalunya.

L’objectiu d’aquesta futura convocatòria d’ajuts és destinar els habitatges/edificis rehabilitats a residència habitual i permanent, ja sigui per als propietaris o per destinar-los a lloguer. --veure article 4.3 de les Bases--

Destinataris:

Persones físiques o jurídiques privades, que siguin propietàries i que assumeixin la rehabilitació d'edificis d'habitatges o habitatges individuals de titularitat privada situats a:

  1. a) Municipis de menys de 500 habitants del conjunt de Catalunya.
  2. b) Municipis de fins a 1.000 habitants que formin part de les comarques de la Terra Alta, les Garrigues, el Ripollès, el Priorat i la Ribera d'Ebre.
  3. c) Tots els municipis que formin part de la Vegueria de l'Alt Pirineu i Aran, inclosos els nuclis agregats. No obstant, en queden exclosos el nuclis principals de les capitals de comarca (Vielha, el Pont de Suert, Sort, Tremp, la Seu d'Urgell i Puigcerdà).

Actuacions subvencionables:

  1. a) Els honoraris de redacció de projectes tècnics, bàsics i/o d'execució, de rehabilitació de l'edifici d'habitatges o habitatge individual.

 

  1. b) Les actuacions que contemplin la millora de l'eficiència energètica de l'edifici d'habitatges, sobre l'envolupant de l'edifici, com són la substitució de fusteries i/o la millora de l'eficiència de les instal·lacions, com la instal·lació de calderes més eficients, conjuntament amb la reparació de les deficiències relatives a l'estat de conservació de l'edifici d'habitatges, com són la rehabilitació de l'estructura horitzontal o vertical -ja sigui amb obres de reforç o de substitució dels seus elements-, o les que puguin representar un risc per la seguretat i salubritat de les persones i les millores en l'accessibilitat i seguretat d'utilització.

  2. c) En general, totes aquelles obres que tinguin per objecte assolir el compliment dels requisits bàsics de seguretat, d'habitabilitat i de funcionalitat que han de satisfer els edificis d'habitatges i els habitatges individuals per protegir a llurs usuaris.

Per a més informació us podeu dirigir a l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça.

Fitxers adjunts