Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Oberta la sol·licitud de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda

Des d'avui ja es poden sol·licitar les subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda per a l'any 2020, afectats econòmicament per la COVID-19.

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de les subvencions en l'àmbit del comerç al detall, dels serveis, l'artesania, i la moda, amb la finalitat de reactivar i impulsar el sector comercial, de serveis, l'artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors.

Poden ser persones beneficiàries d'aquestes subvencions:

  • Els professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.
  • Pel Programa 3. Programa de reactivació del comerç, Programa 5. per a la reactivació de la moda catalana i Programa 6. per a la reactivació de l'empresa artesana, únicament poden ser beneficiàries les empreses obligades a tancament per el Real Decreto 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per el COVID-19, o aquelles que hagin vist disminuïda la seva facturació, de com a mínim un 70 % respecte als mesos de març i abril de l'any anterior.
  • Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

S’entenen com a empreses de serveis les següents: tallers mecànics., serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparacions, tintoreria i bugaderies, perruqueria i salons d'estètica i bellesa, bars i restaurants i serveis de menjar preparat i càtering.

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Termini presentació:

Per al Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç i el Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda, des del 30/04/2020 fins el dia 30 de juny de 2020.

Per al Programa de reactivació del comerç i el Programa de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments,  comença el 30/04/2020 fins a l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa, amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2020.

Trobareu més informació sobre els diferents programes i requisits al següent enllaç : http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20200414_FAQS_covid

 

Fitxers adjunts