Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Oferta laboral: Treballadora Social dels Serveis Socials Bàsics

El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça oferta un lloc de treball d’un/a TREBALLADORA SOCIAL per desenvolupar tasques dins el marc dels Serveis Socials Bàsics  per a substitució de baixa maternal.

Condicions del lloc de treball:

Selecció d’un/a TREBALLADORA SOCIAL per desenvolupar tasques dins el marc dels Serveis Socials Bàsics  per a substitució de baixa maternal.

Funcions:

  • Les activitats d’informació, orientació i assessorament, detecció i prevenció de situacions de risc social o d'exclusió i el suport en l’aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups.
  • La recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l'àrea territorial corresponent.
  • La gestió dels serveis d'atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per via reglamentària.
  • La tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva intervenció.
  • La tramitació de propostes de derivació als serveis socials d'atenció especialitzada.
  • El treball social comunitari.
  • Les altres funcions establertes per l'ordenament jurídic vigent.

Totes les activitats especificades es desenvoluparan de forma conciliada amb l’activitat del conjunt de l’equip, sota les directrius de la direcció de l’àrea d’Atenció a les persones.

Requisits per accedir al lloc de treball (Caldrà acreditar la formació i l’experiència amb la documentació corresponent).

Perfil formatiu: Titulació universitària de grau (o equivalent) en Treball Social

Perfil personal:

Atenent l’encaix que suposa aquest lloc de Treball dintre del marc dels Serveis Socials, com a  professional i com a  membre d’un equip, es valorarà les competències personals envers el lloc de treball.

Experiència professional: Es valorarà l’experiència en l’atenció en l’àmbit dels Serveis Socials Bàsics.

Altres aspectes:

  • Llengua catalana: els aspirants hauran d’acreditar el coneixement corresponent al nivell de suficiència de la llengua catalana.
  • Permís de conduir vigent i declaració de disponibilitat d’un vehicle particular.

Condicions del lloc de treball

- Contracte laboral temporal d’obra o servei com a Tècnic/a Mig.

- Jornada laboral de 37,50h hores setmanals, a distribuir segons necessitats del servei.

- Horari de treball:

Dilluns a divendres: 8h a 15h

Dimarts: 8h a 15h i 16 a 18’30h

-Previsió d’inici del contracte 23/01/2023

 

Termini de presentació de candidatures

Caldrà presentar el CV al correu electrònic: serveissocials@ccar.ddl.net abans del 13/01/2023 a les 14h.