Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesures adoptades davant la situació d'alarma

En compliment de les determinacions i recomanacions decretades davant la situació d'alarma per la crisis sanitària provocada pel COVID-19,s’informen i es fan públiques les següent mesures en relació amb els Serveis Comarcal

DILLUNS 16 MARÇ 2020

 

Serveis administratius generals.

ROMANEN TANCATS l’atenció presencial al públic a tots els serveis administratius comarcals.

TRÀMITS I GESTIONS ADMINISTRATIVES. Els tràmits formals es podran realitzar de forma electrònica a través de la Seu electrònica a la que es pot accedir als apartats de tràmits dels enllaços següents:

https://www.seu-e.cat/ca/web/ccaltaribagorca

http://www.xn--altaribagora-udb.cat/

 

ATENCIÓ PERSONAL. Els tràmits no formals, les consultes o altres necessitats dels serveis administratius s’atendran telefònicament, electrònicament o a través de xarxes socials. Atenció telefònica:        973 69 03 53

SERVEIS GARANTITS:

 

Serveis socials bàsics.

Es garanteixen els serveis d’atenció personal següents:

  • Teleassistència,
  • Assistència Domiciliaria (SAD)
  • Atenció immediata relacionada amb casos de violència masclista.
  • Altres casos que requereixin atenció en situacions d’emergència social incloent l’atenció a menors en situació de risc o altres.
  • Atenció urgent en casos de necessitat d’alimentació bàsica (banc d’aliments / ajuts d’urgència social)

Forma d’accedir a aquests serveis:

Atenció telefònica:       973 69 03 53

Altres mesures adoptades.

Els Serveis socials comarcals han adoptat mesures adaptatives, de compensació i de seguiment de les variacions de servei que s’hagin dut a terme en el marc de les mesures de xoc en compliment de la situació d'alarma.

Servei de recollida i tractament de RSU.

Deixalleria. ROMAN TANCADA

Recollida i tractament de RSU a punts de recollida/contenidors: ES GARANTEIX LA RECOLLIDA DE LES DIFERENTS FRACCIONS.

Altres serveis

Escorxador. En funcionament.

Aclariment

Atesa la seva naturalesa excepcional i tal com venen advertint les autoritats competents,  les mesures especificades i fetes públiques amb aquest comunicat poden ser objecte de variació si ordres o recomanacions de dites autoritats o necessitats sobrevingudes així ho fessin necessari.