Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Àrees de Treball

Cultura i Turisme

El Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, des de l’Àrea de Turisme i Cultura (TURISME ALTA RIBAGORÇA) treballa per promoure i difondre els recursos turístics i patrimonials de la comarca de l’Alta Ribagorça, amb la finalitat d’aconseguir un coneixement de tots els professionals del sector turístic i consumidors finals pel Pirineu de Lleida i concretament de l’Alta Ribagorça.

Medi Ambient Medi Ambient

Des de fa anys el Consell Comarcal aposta clarament per la conservació del medi ambient i del ric patrimoni paisatgístic de la comarca amb l’objectiu d’aconseguir un veritable creixement sostenible i donar suport ambiental als seus municipis i nuclis. L’àrea de medi ambient i serveis territorials del Consell Comarcal es concep com a centre de suport ambiental i tècnic d’àmbit supramunicipal per l’Alta Ribagorça.

Noves Tecnologies Noves Tecnologies

L'aparició i desenvolupament de les noves tecnologies i especialment d'internet, va portar al Consell Comarcal l'any 2002 a crear un àrea específica que treballés en la implantació a la comarca de les noves tecnologies. Des d'aleshores els serveis que s'ofereixen en aquesta àrea han anat ampliant-se així com el personal vinculat a la mateixa.

Oficina d'Habitatge Oficina d'Habitatge

Des de l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal oferim un servei d’informació, d’assessorament i de gestió en matèria d’habitatge a la ciutadania de la comarca de l’Alta Ribagorça. La finalitat del servei és permetre als usuaris realitzar qualsevol tràmit davant la Generalitat de Catalunya, però evitant els desplaçaments a les oficines dels Serveis Territorials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ubicats a la ciutat de Lleida.

Promoció Econòmica Promoció Econòmica

El Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça , des de l' Àrea de Dinamització Econòmica i Laboral, treballa en la dinamització de l'activitat econòmica local , és a dir, del mercat de treball, promovent l’ocupació i la creació de més i millors empreses, així com del teixit productiu local, amb la finalitat d'aconseguir que el nostre territori compti amb els elements necessaris per enfortir la seva competitivitat i la seva cohesió social. Responsable: Carme Farré contacte: mcfarre@ccar.ddl.net Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 8 a 15 hores

Secretaria-Intervenció

Servei que té per objectiu establir les condicions necessàries per portar a terme una línia de col·laboració interadmininistrativa amb els ens locals de la comarca.

Servei Comarcal de Català

El Servei Comarcal de Català de l’Alta Ribagorça del CPNL de Lleida, que pertany a la xarxa de centres i serveis del Consorci per a la Normalització Lingüística (http://www.cpnl.cat), té com a objectiu la difusió del coneixement i la promoció de l’ús de la llengua catalana a la comarca.

Serveis Socials Serveis Socials

Els Serveis Socials són el conjunt d'actuacions orientades a donar informació, atenció i suport personal als ciutadans en general, i especialment als més desfavorits.Abasten el conjunt d'activitats organitzades que, mitjançant la intervenció de personal preparat i amb el suport d'equipament i recursos adequats, s'orienten a promoure els mitjans per a prevenir la marginació, la prestació de suport personal, d'informació, d'atenció i d'ajut a tots els ciutadans.

Document Actions