Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Àrees de Treball

Des de fa anys el Consell Comarcal aposta clarament per la conservació del medi ambient i del ric patrimoni paisatgístic de la comarca amb l’objectiu d’aconseguir un veritable creixement sostenible i donar suport ambiental als seus municipis i nuclis. L’àrea de medi ambient i serveis territorials del Consell Comarcal es concep com a centre de suport ambiental i tècnic d’àmbit supramunicipal per l’Alta Ribagorça.

L'aparició i desenvolupament de les noves tecnologies i especialment d'internet, va portar al Consell Comarcal l'any 2002 a crear un àrea específica que treballés en la implantació a la comarca de les noves tecnologies. Des d'aleshores els serveis que s'ofereixen en aquesta àrea han anat ampliant-se així com el personal vinculat a la mateixa.

Des de l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal oferim un servei d’informació, d’assessorament i de gestió en matèria d’habitatge a la ciutadania de la comarca de l’Alta Ribagorça. La finalitat del servei és permetre als usuaris realitzar qualsevol tràmit davant la Generalitat de Catalunya, però evitant els desplaçaments a les oficines dels Serveis Territorials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ubicats a la ciutat de Lleida.

El Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça , des de l' Àrea de Dinamització Econòmica i Laboral, treballa en la dinamització de l'activitat econòmica local , és a dir, del mercat de treball, promovent l’ocupació i la creació de més i millors empreses, així com del teixit productiu local, amb la finalitat d'aconseguir que el nostre territori compti amb els elements necessaris per enfortir la seva competitivitat i la seva cohesió social. Responsable: Carme Farré contacte: mcfarre@ccar.ddl.net Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 8 a 15 hores

Els Serveis Socials són el conjunt d'actuacions orientades a donar informació, atenció i suport personal als ciutadans en general, i especialment als més desfavorits.Abasten el conjunt d'activitats organitzades que, mitjançant la intervenció de personal preparat i amb el suport d'equipament i recursos adequats, s'orienten a promoure els mitjans per a prevenir la marginació, la prestació de suport personal, d'informació, d'atenció i d'ajut a tots els ciutadans.

Servei que té per objectiu establir les condicions necessàries per portar a terme una línia de col·laboració interadmininistrativa amb els ens locals de la comarca.

El Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, des de l’Àrea de Turisme i Cultura (TURISME ALTA RIBAGORÇA) treballa per promoure i difondre els recursos turístics i patrimonials de la comarca de l’Alta Ribagorça, amb la finalitat d’aconseguir un coneixement de tots els professionals del sector turístic i consumidors finals pel Pirineu de Lleida i concretament de l’Alta Ribagorça.

El Servei Comarcal de Català de l’Alta Ribagorça del CPNL de Lleida, que pertany a la xarxa de centres i serveis del Consorci per a la Normalització Lingüística (http://www.cpnl.cat), té com a objectiu la difusió del coneixement i la promoció de l’ús de la llengua catalana a la comarca.