Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Bàsics

Els serveis socials bàsics inclouen els equips bàsics, els serveis d’ajuda a domicili i de teleassistència i els serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.

Conjunt d’accions que tenen per objecte promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones i/o famílies per garantir i millorar el seu benestar social i afavorir la seva integració

És un programa de caire interdepartamental, adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament de Salut, que té com a finalitat dur a terme el desplegament de la llei de dependència a Catalunya.

Informació, assessorament, orientació i suport en la tramitació de prestacions i Serveis per a persones amb discapacitat.

El servei de teleassistència és una modalitat dels serveis d’atenció domiciliària el qual amb tecnologia adequada ofereix als usuaris una atenció permanent i a distància, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que els puguin sobrevenir.

Aquest servei és un servei que amb la tecnologia adient, ofereix a les víctimes, una atenció immediata i a distància, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que puguin sobrevenir a qualsevol hora del dia i en qualsevol lloc ja que combina tecnologia de telefonia mòbil i de localització.

Servei de transport que es posa a disposició de les persones amb disminució i les persones grans de la comarca de l’Alta Ribagorça per accedir a centres socials d’atenció especialitzada per a persones grans (Centre de Dia del Pont de Suert) i a centres socials especialitzats per a persones amb disminució ( de la comarca de la Vall d’Aran).

Consisteix en l’atenció a les persones i/o famílies en la seva pròpia llar amb suport professional extern quan aquestes presenten dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal.