Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Atenció a persones/famílies

Dirigit a col·lectius en situació de pobresa o d’exclusió social

Objectius

Atendre a les persones de la Comarca amb més necessitats econòmiques i/o socials i lluitar contra les desigualtats prevenint situacions futures de pobresa o d’exclusió social. Tot abordant els diferents àmbits de necessitat que poden portar a aquestes situacions, econòmic, laboral, habitatge, formatiu, sociosanitari, relacional, etc.

Continuïtat en la prestació d’ajuts d’ urgència social per a aquelles persones que es trobin en situació de pobresa i/o de risc d’exclusió social, treballant al mateix temps les diferents àrees de la seva vida que es veuen afectades per aquesta, comptant amb l’assessorament, orientació i suport dels serveis socials.

Potenciar el treball en xarxa per engegar accions conjuntes per tal de prevenir possibles situacions de vulnerabilitat.

Població destinatària

Totes aquelles persones i/o unitats familiars de la Comarca que es vegin afectades per una situació de pobresa o de risc d’exclusió social i/o situació de vulnerabilitat.