Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Normes de funcionament

-Recollida de fracció rebuig: es realitza un servei nocturn amb vehicle compactador de dilluns a dissabte. La recollida la realitzen tres operaris i el residu es porta a la planta de transferència comarcal, i posteriorment a l’abocador de Fígols ubicat al municipi de Tremp.

-Recollida selectiva:es realitza servei diürn amb vehicle grua de caixa oberta per les tres fraccions (vidre, paper i envasos ). També es realitza la recollida de la fracció orgànica amb un vehicle específic de 9 m3. La recollida la realitzen dos operaris i les freqüències (excepte per casos excepcionals o festius) són:

-recollida setmanal pel paper-cartró, els divendres i per la matèria orgànica els dijous (a l’hivern) i els dilluns i dijous (a l’estiu).
-recollida quinzenal pels envasos. 
-recollida mensual pel vidre.
 
-Gestió de la deixalleria: La deixalleria és una instal·lació pública de recollida selectiva de residus especialment indicada per a portar-hi aquells objectes domèstics que no es recullen regularment a la via pública. La poden utilitzar tots els veïns de l’Alta Ribagorça, i els comerços, oficines, serveis i indústries, en qualsevol dels casos de forma gratuïta.

 
-Manteniment de contenidors: periòdicament es realitza un manteniment i neteja dels contenidors de rebuig i de recollida selectiva instal·lats per garantir el seu correcte funcionament. Com a mínim es realitza una neteja dos vegades a l’any.