Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Carnets d'alberguista

Aquí trobareu l'oferta de carnets d'alberguista que s'ofereixen a l'Oficina Jove de l'Alta Ribagorça.

Carnet d'alberguista

Et permet l'allotjament més econòmic a la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya i d'arreu del món de la Xarxa International Hostelling. A Catalunya, si no el tens, pagues 2 euros més per persona i nit. 

Existeixen diferents modalitats:

 

Juvenil

Per a joves entre 14 i 29 anys

-Cal portar el DNI/NIE/passaport original o, en el seu defecte, una fotocòpia

-Autorització paterna els menors d'edat

-Té un preu de 5 euros

 

Adult

A partir dels 30 anys

-Cal portar DNI/NIE/passaport original o, en el seu defecte, una fotocòpia

-Té un preu de 10 euros

 

De grup

Per a entitats i associacions juvenils, esportives o socioculturals. Heu de ser 10 persones o més

-CIF de l’entitat, organització, associació o bé

-NIF del responsable/persona física del grup

-Document que certifiqui la condició de grup on hi figurin els components i el seu NIF

-Preu de 16 euros

 

Familiar

Per a famílies amb fills menors de 14 anys

-Cal portar DNI/NIE/passaport original o, en el seu defecte, una fotocòpia d'un dels pares

-El llibre de família o equivalent

-Té un preu de 18 euros 

 

Families nombroses i/o monoparentals

Gaudiu de l’exempció del carnet d’alberguista si presenteu l’original del títol o del carnet individual de família nombrosa o monoparental a tots els albergs de la Xanascat.

En el cas que decidiu allotjar-vos a fora de Catalunya i necessiteu el carnet d’alberguista, el podeu sol·licitar de manera gratuïta

-DNI/NIE/passaport original o, en el seu defecte, una fotocòpia

-Llibre de família o equivalent, o en el seu defecte, una fotocòpia

-Original i còpia del títol vigent de família nombrosa o família monoparental o del carnet individual del pare o de la mare

-Preu gratuït