Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Oficina comarcal d'Informació al consumidor

És un servei d’àmbit comarcal que informa a les persones consumidores sobre els seus drets i deures en l'àmbit del consum


L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor, d’ara en endavant OCIC, és un servei d’àmbit comarcal que informa a les persones consumidores sobre els seus drets i deures, tramita les seves queixes, reclamacions, denúncies i sol.licituds d’arbitratge en cas de que el conflicte no es pugui resoldre per la via de la mediació.

En aquest sentit, des de l’OCIC del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça també es porten a terme les tasques pròpies de mediació per resoldre els conflictes entre consumidors i agents econòmics.

La protecció dels ciutadans com a consumidors és un principi recollit en l’article 51 de la Constitució Espanyola de 1978, el qual ordena als poders públics que garanteixin la defensa dels consumidors protegint-ne, mitjançant procediments eficaços, la seguretat, la salut i els legítims interessos, així com el foment de la informació i l’educació.

Agència Catalana de Consum

Contacte