Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Covid-19

El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, arran de l'actual estat d'emergència produït pel Covid-19, ha seguit des del primer dia totes les recomanacions de les autoritats sanitàries i instàncies governamentals competents. Essent que es disposa de recursos tècnics, humans i materials per desenvolupar la prestació de serveis bàsics i de serveis d'atenció a les persones, des de l'inici de la pandèmia, s' ha vingut mantenint una atenció continuada i intensificada, donant suport a les possibles NECESSITATS sobrevingudes, en l'ordre familiar, personal, social i productiu.

downloads_folder_4171.png Catàleg-Inventari de Mesures

ACCIONS EXTRAORDINÀRIES DE XOC

SERVEIS SOCIALS

 • Targetes moneder de menjador escolar. Departament d'Educació mitjançant el Consell Comarcal, ha posat a disposició de les famílies que gaudien de beques de menjador escolar pel curs 2019-2020, un recurs de suport mitjançant targetes moneder per tal que les famílies puguin compensar aquest ajut amb la compra d'aliments bàsics mitjançant targeta.
 • Voluntaris pel COVID-19 s'ha posat en funcionament, amb la cooperació de tots els ens locals de la comarca, una borsa de voluntaris per a cobrir aquestes necessitats.
 • Banc d'Aliments. S’ha incrementat l’activitat i s’han efectuat previsions per trobar-se en condicions d’intensificar el subministrament d’aliments. Mesures de reforç de l’oferta d’aliments frescos i envasats al Servei Banc d’Aliments; prestació complementària amb la targeta 100 € Bon Àrea i incorporació de la prestació complementària del Banc d’Aliments per l'adquisició de Carn de Poltre.
 • Centre de formació d'adults. S'han adoptat mesures de suport a favor dels alumnes usuaris del Servei en l'àmbit de les comunicacions telemàtiques, formacions a distància i tramitacions electròniques.
 • Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP). Infants de 0-6 anys i famílies També s'ofereixen diversos tallers per via telemàtica els quals s'informen i es convoquen a partir de la web del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça
 • Recursos per al confinament: infants i les seves famílies. A través de la web del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça es fa públic un recull de recursos telemàtics destinats a infants i les seves famílies per l'entreteniment durant el confinament. Es pot trobar aquesta informació en el següent enllaç

HABITATGE

 • Assessorament en matèria de deutes hipotecaris i moratòries.
 • Assessorament i suport en matèria d'ajuts i altres prestacions per al pagament del lloguer
 • Implementació de la línia específica d’ajuts per al pagament del lloguer de persones afectades pel Covid-19 o per les seves conseqüències socioeconòmiques.

EMPRESES

 • Assessorament en matèria de deutes hipotecaris i moratòries.
 • Informació i assessorament empresarial específic. Autònoms, les persones treballadores de la llar, les empreses mercantils i d'economia social, ERTES, ERTOS, mesures de liquiditat AVALS-ICF, suspensió de terminis administratius, subvencions.
 • Programa d'orientació a cooperatives a causa del COVID-19. Es tracta d'una línia de suport i assessorament adreçat a cooperatives i empreses d'economia social.
 • Cooperació en la difusió amb el Fons Cooperatiu de l'ESS. Cooperació amb el Fons Cooperatiu de l'ESS que dóna suport econòmic a 26 iniciatives des de les quals s'estan cosint mascaretes i bates, fabricant viseres 3D, produint i distribuint productes agroecològics, tenint cura de les persones o desenvolupant tecnologies lliures per facilitar el teletreball, entre d'altres.
 • Suport a la formació i capacitació professional en línia. Es promou la inscripció i amb el suport del consorci Globalleida, línia de formació en línia mitjançant càpsules de 30' màxim, sobre diferents temes actuals i interessants per emprenedors i empreses
 • Promoció comerç de proximitat i productes de la comarca. S'estan preparant propostes adreçades a reactivar les relacions comercials entre els productors i els comerciants i entre productors i consumidor final.

MEDI AMBIENT

 • Escorxador del Pont de Suert. S'ha mantingut el funcionament del servei d'escorxador del Pont de Suert durant aquest període per tal de garantir l'abastament alimentari a la població. S'ha establert un Pla de Desinfecció amb una empresa externa.
 • Recollida de residus de fracció resta en contenidors de la via pública. S'intensifica el buidatge de contenidors, i es garanteix la desinfecció de les diferents ubicacions de contenidors a la via pública, realitzada per les brigades municipals dels ajuntaments de la comarca.
 • Recollida de residus de fraccions reciclables en contenidors de la via pública. Es troben reforçades i ampliades les freqüències de buidatge dels contenidors de reciclatge d'ubicacions properes a supermercats, per evitar desbordaments.
 • Recollida de residus per la deixalleria. S'ha ampliat el servei de Deixalleria mòbil, per via telefònica o per correu electrònic
  Gestió i recaptació. Suspensió de la liquidació col·lectiva del primer semestre de les taxes de recollida i tractament de RSU en la mesura que les ordenances fiscals vigents ho permeten amb la finalitat d'endarrerir el calendari de cobrament d'aquest període.

INTERVENCIÓ ECONÒMICA

 • Liquiditat immediata a contractistes i proveïdors.
 • Disponibilitat en l'execució immediata de les mesures indemnitzatòries a contractistes i concessionaris
 • Promoure l'estudi, proposta, avaluació i, si escau, implementació, d'un paquet de mesures econòmiques, per a la recuperació del teixit empresarial i suport a la protecció de les persones, d'acord amb la normativa legal establerta a tal efecte, intensificant la gestió pel seu desenvolupament.

NOVES TECNOLOGIES

 • Mesures de millora de la connectivitat a favor d’alumnat de la comarca que ho necessita. Les àrees de treball de Noves Tecnologies amb el suport dels Serveis Socials han facilitat la connectivitat a alumnes de la comarca a través d'una connexió sense restricció de dades ni velocitat de forma temporal fins que duri el confinament
 • Implementació de mesures de flexibilitat per a l’accés a la formació TIC. Es tracta de formació en línia en l’ús de les noves tecnologies, en base i com ajuda per a la preparació per a l’obtenció de l’acreditació ACTIC

INTENSIFICACIÓ DE LES ÀREES DE TREBALL

 • Serveis d'Atenció Domiciliària (SAD) de prestació puntual i/o immediat
 • Serveis d'Atenció Domiciliària ordinària (SAD)
 • Servei de teleassistència
 • Atenció i seguiment de la dependència
 • Atenció a persones i/o famílies amb dificultats econòmiques. Intensificar les accions de xoc davant situacions crítiques com cobrir les necessitats bàsiques: alimentació bàsica, subministraments, habitatge, medicaments o altres bàsiques o vitals oferint informació i tramitant ajuts d'urgència social.
 • Atenció a persones amb discapacitat
 • Atenció als i les menors i les seves famílies d'atendre la demanda de famílies i menors amb risc social al seu domicili
 • Serveis Socials Bàsics
 • Servei d'Informació i atenció a les dones
 • Servei d'atenció Integral al col·lectiu LGTBI
 • Migracions i Ciutadania acompanyament corresponent a les persones nouvingudes i immigrants residents a la comarca