Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

FAQs moratòria del pagament de la hipoteca

Atenent a la situació excepcional provocada per la pandèmia del corona virus, que ha obligat al Gobierno a decretar l’Estat d’Alarma i aconsellar el confinament de tota la població que no treballi en els sectors essencials, el passat 18 de març, va entrar en vigor el Reial Decret Llei 8/2020, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19; que ha decretat la moratòria en el pagament de les quotes de les hipoteques contractades per a la compra de l’habitatge principal a les famílies que pateixin una reducció en els seus ingressos per aquesta causa. La moratòria en el pago de la quota mensual de la hipoteca no significa la condonació o perdó dels rebuts no pagats durant el període d’excepcionalitat, sinó l’aplaçament del seu pagament. En concret, les quantitats aplaçades es pagaran prorrateades entre les quotes que manquin fins al venciment de la hipoteca, una vegada finalitzat l’estat d’alarma.